Welkom op het New Town Congres

Programma

09:30 Ontvangst en registratie

Ontvangst met koffie en thee in de foyer van het Stadstheater Zoetermeer.

10:30 Opening en plenair gedeelte

 

  • Opening drs. Michel Bezuijen (burgemeester Zoetermeer)
  • Spreker dr. Michelle Provoost (directeur International New Town Institute)
  • Spreker drs. Josse de Voogd (geograaf, onderzoeker, publicist)
  • Paneldiscussie met onder andere drs. Chris Kuijpers (directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen), drs. Michel Bezuijen (burgemeester Zoetermeer), drs. Josse de Voogd (spreker) en dr. Michelle Provoost (spreker).
  • Symbolische ondertekening intentieverklaring

 

12:00 Lunch

Een walking lunch met voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

13:00 Deelsessies ronde 1

De eerste ronde met deelsessies waarin dieper wordt ingegaan op onderwerpen als leefbaarheid, woonaantrekkelijkheid, sociaal-economische ontwikkeling en duurzaamheid in de New Towns met partijen als Platform 31, het Planbureau voor de Leefomgeving en het International New Town Institute. 

14:15 Powerbreak

Een korte pauze om iets te eten en drinken, te toiletteren, na te praten of alvast voor te praten en om te wisselen van deelsessielocatie.

14:45 Deelsessies ronde 2

De tweede ronde met deelsessies waarin dieper wordt ingegaan op onderwerpen als leefbaarheid, woonaantrekkelijkheid, sociaal-economische ontwikkeling en duurzaamheid in de New Towns met partijen als Platform 31, het Planbureau voor de Leefomgeving en het International New Town Institute. 

16:15 Plenaire afsluiting

We sluiten het inhoudelijke congres plenair af met een terugblik op de dag en wat het congres heeft opgeleverd en kijken vooruit naar de toekomst.

17:00 Netwerkborrel

Ter afsluiting is er een netwerkborrel om met elkaar na te praten over het congres.

New Town Congres

2022 is een bijzonder jaar. Het is precies 60 jaar geleden dat Nederland aan de vooravond stond van een ongekende bouwopgave. De geschiedenis herhaalt zich vandaag de dag, met een hoge woningnood en ambitieuze bouwplannen. Uit de toenmalige bouwopgave zijn de groeikernen ontstaan, Nederlandse 'New Towns' waar inmiddels ruim 1,3 miljoen mensen wonen.

Nu, 60 jaar later, worden de eerste ouderdomsrimpels zichtbaar. Ook wordt duidelijk dat onder die rimpels een onvermoede energie en vitaliteit schuilt. Welke lessen kunnen we trekken uit de afgelopen 60 jaar, van woning-, steden- en maatschappijbouw? Wat ging er goed en wat moeten we deze woningbouwronde juist beter doen? Hoe hou je grootschalig verouderende wijken veilig, leefbaar, sociaal en aantrekkelijk? En bovenal: hoe zorgen we dat de Nederlandse New Towns een fijne plek blijven om te wonen voor de 1,3 miljoen mensen die er hun thuis vinden? Vandaag gaan we erover in gesprek.

Wij wensen iedereen een inspirerende dag.

Met vriendelijke groet,
namens de kopgroep New Towns,
 
drs. Michel Bezuijen
Burgemeester gemeente Zoetermeer

Vragen, opmerkingen, tips en ideeën?

Bedankt voor jullie deelname aan het eerste New Town Congres. Heb je n.a.v. het congres nog vragen, opmerkingen, ideeën etc.? Neem contact met ons op via ...........