Deelsessie 3

Brede welvaart in New Towns

Brede welvaart: dé gemeenschappelijke taal voor gebiedsgerichte aanpakken

Zowel in de media als de politiek groeit de aandacht voor de opstapeling van opgaven in kwetsbare wijken en buurten, waar inwoners kampen met werkloosheid, schulden, criminaliteit en kansenongelijkheid in onderwijs en gezondheid. Steeds vaker keren bewoners zich af van instituties en soms lonkt al op jonge leeftijd de verleiding van illegaliteit en (ondermijnende) criminaliteit. De coronacrisis bracht de ongelijkheid nog scherper in beeld: eenzaamheid, armoede, werkloosheid en schulden. Het is de dagelijkse praktijk van kwetsbare huishoudens en groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met andere woorden: de brede welvaart lijkt ongelijk verdeeld over buurten. Gemeenten staan – samen met woningcorporaties, politie en justitie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen én bewoners – voor de uitdaging om vorm en inhoud te geven aan de domeinoverstijgende aanpak. Interessant daarin is de graag hoe de groeiende tweedeling en segregatie tussen wijken en binnen steden kan worden teruggedrongen en er weer meer gelijke kansen ontstaan voor alle bewoners. En kan het brede welvaartsconcept worden gebruikt als kader en dienen als gemeenschappelijke taal? In deze sessie verkennen we met behulp van het brede welvaartsconcept de thema’s wonen, gezondheid en energie voor new towns. 

Foto: Sven Verbruci

Doel deelsessie

Inzicht in de indicatoren van brede welvaart en mogelijke toepassingen van het concept in de stedelijke praktijk van groeikernen.

Deelsessie begeleider

Mirjam Fokkema
Platform31

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop
Min. aantal deelnemers 15 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop