Deelsessie 11

Groenblauwe structuren als basis voor een veerkrachtige en toekomstbestendige stad

Klimaatbestendig, natuurinclusief, gezond en prettig

Hiltrud Pötz en haar medewerkers zijn bevlogen pioniers en creatieve deskundigen op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. Vanuit hun overtuiging dat een integrale samenwerking met alle betrokkenen en disciplines leidt tot de beste resultaten en tot het meest inspirerende proces worden zij door ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven en particulieren ingezet als gangmaker bij stedenbouwkundige projecten. Daarnaast zijn ze actief als architect, adviseur en onderzoeker.

De lezing geeft een overzicht van de voordelen van het vergroenen van de stad. Hildrud Pötz licht thema’s zoals: klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving op basis van meer groen en blauw in de stad toe. Vragen zoals: hoe krijgen we het voor elkaar en hoe borgen we de gewenste resultaten komen aan de orde aan de hand van voorbeelden uit diverse gemeenten.

Doel deelsessie

Deelnemers inspireren over hoe een klimaatadaptieve en natuurinclusieve aanpak kan bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad.

Deelsessiebegeleider

Hiltrud Pötz
atelier GROENBLAUW

Praktische informatie

Type deelsessie

Lezing gevolgd door discussie

en vragen met de zaal

Min. aantal deelnemers 12 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor het New Town Congres

Schrijf je in