Deelsessies

Hieronder een overzicht van alle deelsessies van het New Town Congres. De deelsessies zijn onderverdeeld in vier thema's:

  1. Leefbaarheid en veiligheid in New Towns
  2. Aanpassing en verduurzaming in New Towns
  3. Woonaantrekkelijkheid in New Towns
  4. Een woning voor iedereen in New Towns

Op deelsessies 6 en 15 na, wordt iedere deelsessie twee keer gegeven. Zowel in ronde 1 (13:00 - 14:15 uur) als in ronde 2 (14:45 - 16:00 uur).

De inschrijving is inmiddels gesloten.

Deelsessiebegeleiders