Deelsessie 6

Ontwerpend onderzoek: de verbinding leggen tussen visie en praktijk

Hoe kan ontwerpend onderzoek ingezet worden om de urgente opgaven van vandaag én de grote transities van de komende decennia naar een ruimtelijke perspectief te vertalen voor de New Towns?

De New Towns staan voor een combinatie van grote transities (wonen, energie, mobiliteit, landbouw, et cetera) binnen een complexe en onzekere context. We weten niet hoe de toekomst eruit zal zien en kunnen alleen maar gissen naar de snelheid waarmee de komende decennia verschillende veranderingen vorm zullen krijgen. 

De BNA en BNA-bureau Venhoeven CS hebben ruime ervaring met ‘ontwerpend onderzoek’. Het is een methode die voor de New Towns ontzettend interessant is om tot een handelingsperspectief te komen waarin de vraagstukken uit de dagelijkse praktijk rechtstreeks verbonden kunnen worden aan een visie op de stad voor de lange termijn. Het biedt de kansen om (meer) grip en overzicht te krijgen op de aanstaande veranderingen en biedt een basis om abstracte beleidsmaatregelen te verbeelden naar een tastbaar beeld van de toekomst. Daarnaast biedt het ruimte om ‘vrij’ concrete onderwerpen te onderzoeken die nog niet op de beleidsradar staan bij veel gemeentes, en de kansen ervan in beeld te brengen. 

In deze interactieve sessie hoort en ziet u wat de methode inhoudt aan de hand van enkele voorbeeldstudies zoals Stad van de Toekomst en leert u van de resultaten ervan. Ook maakt u een denksprong: hoe kunt u de methode voor uw eigen vraagstuk inzetten? 

Doel deelsessie

  • Zorgen voor begrip van ontwerpend onderzoek (als tool): wat is het, waarom, wanneer, hoe en met wie zet je het in?
  • Een beeld geven van hoe je ontwerpend onderzoek met ruimtelijk ontwerpers kan inzetten in de New Towns. Door lessen uit De Stad van de Toekomst en inspirerende voorbeelden van ontwerpend onderzoek gerelateerd aan de toekomst van de New Towns  te delen.
  • Discussie voeren over het toepassen van de lessen uit Stad van de Toekomst en het opzetten van ontwerpend onderzoek in het eigen werkgebied van de deelnemers.

Deelsessiebegeleiders

drs. Fred Schoorl
BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus
Hermen Jansen
VenhoevenCS architecture+urbanism

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop/paneldiscussie/lezing
Min. aantal deelnemers 15 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur

Worksh