Deelsessie 13

Vernieuwende woonoplossingen voor de New Towns

Ongekende mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied en de bestaande woningvoorraad.

Er is ruimte zat in de stad. Oók en juist in de vele wijken uit het laatste kwart van de 20e eeuw; wijken die er veel zijn in de new towns. Feitelijk wonen er veel minder mensen dan toen ze werden gebouwd. Ruimtelijke aanpassingen aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn nodig, en mogelijk. Ook voor verdichting. Er liggen tal van mogelijkheden om woonruimte toe te voegen. Met allerlei kleinschalige stedenbouwkundige ingrepen, die tevens de kwaliteit verhogen. Denk aan blinde kopgevels, asfaltgroen, loze struikjesplekken, clusters garageboxen en eenlaagse winkelcentra. Dat zijn ruimtelijke ingrepen in de wijk, maar ook bestaande woningen kunnen intensiever worden gebruikt. Met woningen delen of splitsen, kavels handiger gebruiken en bevorderen van doorstroming van ouderen.

Doel deelsessie

Deelnemers krijgen inspiratie ter verbetering en intensivering van hun bestaande wijken. Met mooie voorbeelden van ruimtelijke stedenbouwkundige invullingen om méér mensen in bestaande wijken te laten wonen. En door creatiever te kijken naar de woonopgave, en niet te bouwen wat je al veel hebt (ruime rijtjeshuizen). Daardoor kan de nieuwbouwopgave in het buitengebied worden beperkt.

Deelsessiebegeleiders

Frank Wassenberg
Woningmarktdeskundige Platform31
Mathieu Kastelijn
Architect, directielid KAW

Praktische informatie

Type deelsessie Twee inleidingen en een debat
Min. aantal deelnemers 10 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop