Deelsessie 2

Veiligheid en criminaliteit in New Towns:
Het voorbeeld van Almere (1976-2030)

De Nederlandse New Towns zijn de afgelopen 60 jaar stormachtig gegroeid. Die groei heeft veel goeds gebracht, maar er zijn ook schaduwzijdes. Op basis van empirisch sociologisch en criminologisch onderzoek richt deze workshop de aandacht op de ontwikkeling van veiligheid en criminaliteit in Almere. Wat hebben we zien gebeuren? Konden we dat voorspellen? Wat staat er de komende jaren te gebeuren? En wat betekent dat voor lokaal en regionaal beleid? 

 

 

Doel deelsessie

Interactieve reflectie op de bijzondere ontwikkeling van veiligheid en criminaliteit in (Nederlandse) New Towns.

Deelsessiebegeleider

Hans Moors
EMMA (Experts in Media en Maatschappij)

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop / Interactieve lezing
Min. aantal deelnemers 10 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshoe