Deelsessie 8

Een onvoltooid project,
Kansen voor de Nederlandse New Towns

Het International New Town Institute heeft naar aanleiding van uitgebreid (ontwerp-)onderzoek en intensieve samenwerking met een aantal voormalige Groeikernen, een 12-tal kansen geformuleerd voor de transformatie van deze Nederlandse New Towns. In de workshop worden deze kansen toegelicht en wordt aan de deelnemers gevraagd om concrete ervaringen en inzichten te delen of commentaar te leveren. 

Doel deelsessie

Kennisuitwisseling over de potenties van de voormalige Groeikernen, hoe jong erfgoed een positieve rol kan spelen bij de transformatie van deze Nederlandse New Towns en welke ambities op de agenda (zouden moeten) staan.

Deelsessiebegeleiders

dr. Michelle Provoost
Directeur Internationaal New Town Institute, architectuurhistoricus
dr. Simone Rots
INTI International New Town Institute

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop
Min. aantal deelnemers 8 personen
Max. aantal deelnemers 20 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop