Deelsessie 9

Woonaantrekkelijkheid New Towns
Nieuwe suburbaan stedelijke woonvormen

Nieuwe steden worden doorgaans gekenmerkt door wat we 'suburbane stedelijkheid' kunnen noemen. In die term zit een spanning besloten tussen stedelijkheid en suburbaniteit. Hoe is deze suburbaan stedelijke identiteit en kwaliteit te vernieuwen met het oog op de verdichtings- en uitbreidingsopgave? Tijdens deze sessie worden de theoretische achtergronden van het begrip suburbane stedelijkheid verbonden met de praktische uitwerking daarvan in stedenbouwkundige ordeningen en woningbouw typologieën. Welke modellen zijn er ontwikkeld sinds de oprichting van de Nieuwe Steden en wat zijn huidige en mogelijk toekomstige doorwerkingen? Een en ander wordt geïllustreerd met voorbeelden uit verschillende steden. De toekomstige mogelijkheden worden in workshopvorm verkend via scenariostudies.

Doel deelsessie

Tijdens deze sessie wordt inzicht geboden in de geschiedenis van de woonvormen en de invloed die deze hebben op de identiteit van de stad. Vanuit dit begrip worden door de participanten toekomstige denkrichtingen ontwikkeld die voortbouwen op bestaande sociale en fysieke kwaliteiten.

Deelsessiebegeleiders

drs. ir. Like Bijlsma
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
dr. Ivan Nio
Nio Stedelijk onderzoek

Praktische informatie

Type deelsessie Lezing en workshop
Min. aantal deelnemers 12 personen
Max. aantal deelnemers 20 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop