Deelsessie 1

Stedelijke ontwikkeling in New Towns: een opgave voor het fysieke én sociale domein 

Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave. De ambitie is om per jaar 100.000 woningen bij te bouwen. In 2030 moeten er 900.000 woningen zijn gerealiseerd. Ook Zoetermeer en andere New Towns gaan de komende jaren groeien. 

Voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving spelen fysieke opgaven een rol, zoals de bereikbaarheid en toegankelijkheid van woningen en voorzieningen, maar ook sociale opgaven. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat de sociale cohesie wordt verbeterd en dat bewoners zich thuisvoelen in de stad? 


In het beantwoorden van deze vragen is de verbinding tussen het sociaal domen en het fysiek domein onontbeerlijk: zij zijn in de stedelijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd blijkt dat samenwerking tussen deze domeinen niet vanzelfsprekend en moeilijk van de grond komt.

In deze workshop gaan de deelsessiebegeleiders op basis van een aantal praktijkvoorbeelden in op het belang van de verbinding van het sociale en fysieke domein voor de stedelijke ontwikkeling van Zoetermeer en andere steden. Daarnaast gaan zij met de deelnemers in gesprek over de vraag waarom de samenwerking tussen beide domeinen soms moeilijk van de grond komt en wat ervoor nodig is om dit te verbeteren. 

Doel deelsessie

Het sociale en het fysieke domein zijn (te) vaak nog gescheiden werelden. Deelnemers krijgen zicht op de barrières waarom de samenwerking tussen het sociale en fysieke domein niet altijd goed verloopt en mogelijke oplossingen hiervoor. Ook ontdekken de deelnemers de domeinen elkaar kunnen versterken in het werken aan een inclusieve stad.

Het is voor de workshop van belang dat er ambtenaren vanuit zowel het sociale als het fysieke domein deelnemen. Behoor je tot deze doelgroep? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Deelsessiebegeleider

dr. Henno Theisens
Haagse Hogeschool Kenniscentrum Governance of Urban Transitions
drs. Bernell Herder
Haagse Hogeschool Kenniscentrum Governance of Urban Transitions
dr. Katja Rusinovic
Haagse Hogeschool Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop
Min. aantal deelnemers 15 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop