Deelsessie 10

Maatschappelijke culturele waarden in New Towns

Wat is het erfgoed van groeikernen en wat kun je er mee doen? Deze workshop bestaat uit een key note en een groepsdiscussie. In de keynote komen vragen aan bod als:

  • Wat zijn cultuurhistorische waarden en zijn die in new towns (groeikernen) te vinden?
  • Hoe onderzoek je cultuurhistorische waarden in new towns?
  • Hoe vertaal je de cultuurhistorische waarden naar nu en de toekomst?
  • Hoe maak je de bewoners bewust van dit erfgoed? En hoe betrek je ze erbij?

In de workshop komen veel concrete voorbeelden voorbij en wordt met deelnemers gesproken over hoe bovenstaande vragen aan bod komen in de eigen gemeente/het eigen werkveld.

Doel deelsessie

Bewustwording creëren van de cultuurhistorische waarden, het erfgoed van groeikernen/new towns. De cultuurhistorische waarden, de lessen uit het verleden, dragen bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in new towns en daarmee aan het vergroten van hun woonaantrekkelijkheid.

Deelsessie begeleiders

drs. Margriet Panman
Gemeente Zoetermeer
Foto voor
ir. Roelant ten Kate
Gemeente Capelle aan den IJssel
Foto voor
ir. Foke de Jong
Gemeente Zoetermeer

Praktische informatie

Type deelsessie Workshop
Min. aantal deelnemers 10 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop