Deelsessie 12

Wat is er nodig om meer geschikte woningen voor ouderen te realiseren?

Mensen willen – ook als ze ouder worden - graag zelfstandig blijven wonen. Dat hoeft niet perse in het huis waar ze al jaren gewoond hebben. Maar wel in een woning waar het prettig ouder worden is, in een wijk met goede voorzieningen en de mogelijkheid tot sociale contacten. Deze veranderende woonwensen vragen om een gerichte aanpak, investeringen en daadkracht. Op dit moment woont 90-95% van de ouderen (65-plussers) zelfstandig thuis. Hiervan zal de groep alleenstaande ouderen toenemen. Nu zijn dit nog 920.000 mensen maar in 2040 bestaat deze groep volgens het Planbureau voor de Leefomgeving uit 1,7 miljoen mensen. Rond de 140.000 mensen wonen in deels ongeschikte woningen of te ver van voorzieningen.

De behoefte aan passende huisvesting, waaronder vernieuwende woonvormen, waar mensen meer zaken met elkaar delen, neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan hofjes of appartementengebouwen met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Het mooiste is als er zo gebouwd kan worden dat binnen een wooncomplex of wijk mensen die meer intensieve zorg nodig hebben makkelijk binnen hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Hiermee maken we ook diverse combinaties van wonen en zorg mogelijk. De urgentie om deze woonvormen te bouwen is hoog. In de deelsessie presenteren we de resultaten van een onderzoek naar woonwensen en laten verschillende voorbeelden van mooie woonvormen zien.

Doel deelsessie

Deelnemers zien de noodzaak en urgentie voor het bouwen van nieuwe woonvormen waarin behoud van zelfstandigheid centraal staat en ontmoeten en gemeenschapszin belangrijke elementen zijn.

Deelsessiebegeleider

Anneke Sipkens
Directeur-bestuurder ANBO
Danielle Harkes
Adviseur, initiatiefnemer ZorgSaamWonen

Praktische informatie

Type deelsessie

Workshop met lezing

Ruimte voor vragen en discussie

Min. aantal deelnemers 20 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop