Deelsessie 4

Het nieuwe volkshuisvesten in de groeikern

Geen herstructurering maar…

Grootschalige herstructurering is niet voor elke wijk met problemen de beste oplossing. In deze workshop kijken we naar de typische problematiek van wijken in New Towns en zoeken we naar andere oplossingen waarbij we de volkshuisvestelijke belangen niet uit het oog verliezen en de aanwezige waarde van deze wijken wordt versterkt.

In de workshop gaan we in groepjes aan het werk om te komen tot creatieve oplossingen (geen grootschalige sloop/nieuwbouw) om de typische problemen in de New Towns op te lossen, zonder de problemen naar elders te verschuiven en het tekort aan betaalbare woningen nog verder te vergroten in tijden van woningnood.

Doel deelsessie

Deelnemers krijgen een nieuwe kijk op de wijkaanpak, passend in de huidige tijden een blik met nieuwe tools die we kunnen inzetten in wijken met problemen in New Towns.

Deelsessiebegeleiders

Lukas Nicolai
Portefeuillemanager, Woningstichting Vidomes
Ronald Everard
Woningstichting Vidomes, Regisseur Sociaal Wonen
Sara Peters
Woningstichting Vidomes, Asset manager

Praktische informatie

Type deelsessie Presentatie en workshop
Min. aantal deelnemers 10 personen
Max. aantal deelnemers 25 personen
Deelsessie ronde 1 13:00 - 14:15 uur
Deelsessie ronde 2 14:45 - 16:00 uur

Workshop